آگهی فراخوان عمومی

آگهی فراخوان عمومی
در راستای سیاست های ستاد احیای دریاچه ارومیه و در اجرای مصوبات جلسه مورخ 14/12/97 کمیته راهبری فرهنگی و اجتماعی طرح احیای دریاچه ارومیه، استانداری آذربایجان غربی در نظر دارد فعالیت های فرهنگی و اجتماعی سال 1397 مصوب ستاد احیای دریاچه ارومیه را از طریق فراخوان عمومی به مجریان ذی صلاح فعالیت های فرهنگی و اجتماعی استان واگذار نماید

آگهی فراخوان عمومی
در راستای سیاست های ستاد احیای دریاچه ارومیه و در اجرای مصوبات جلسه مورخ 14/12/97 کمیته راهبری فرهنگی و اجتماعی طرح احیای دریاچه ارومیه، استانداری آذربایجان غربی در نظر دارد فعالیت های فرهنگی و اجتماعی سال 1397 مصوب ستاد احیای دریاچه ارومیه را از طریق فراخوان عمومی به مجریان ذی صلاح فعالیت های فرهنگی و اجتماعی استان واگذار نماید، لذا متقاضیان واجد شرایط می توانند طرح های پیشنهادی خود را در قالب فرمت پیوست و محورهای شش گانه مشروحه ذیل به آدرس پست الکترونیکی rahbarkomite@gmail.com ارسال و به صورت مکتوب نیز به دبیرخانه کمیته مذکور واقع در اداره کل مدیریت بحران استانداری – کمربندی خاتم‌الانبیاء (کارشناس مربوطه آقای شاملو) 32756513- 32756512 تحویل نمایند:
محورهای شش گانه مصوب:
1- توسعه کشت گیاهان دارویی با ایجاد واحد پایلوت کشت و فراوری  محصولات کشاورزی و گیاهان دارویی در شهرستانهای حوضه آبریز دریاچه ارومیه
2- ایجاد ظرفیت و کمک به معیشت پایدار روستایی و توسعه مشاغل خانگی در روستاهای حوضه آبریز دریاچه ارومیه
3 - استفاده از ظرفیت های دانش آموزی مناطق شهری و روستایی شهرستان‌های حوضه آبریز دریاچه ارومیه برای صرفه جویی در مصرف آب با هدف احیای دریاچه ارومیه
4- آموزش و توانمند سازی و به کارگیری تشکل های مردم نهاد در اقدامات ستاد احیای دریاچه ارومیه
5- تغییر الگوی رفتار عمومی و جوامع محلی و سنجش ثمر بخشی اقدامات و فعالیت های فرهنگی و اجتماعی انجام شده در پایلوت های اجرایی و عملیاتی طرح
6- فعال‌سازی استارت آپ ها به‌صورت هدفمند در برنامه های ستاد احیای دریاچه ارومیه
شرایط اختصاصی برای ارائه طرح:
1- فعالیت‌های فرهنگی و اجتماعی پیشنهادی در قالب محورهای مورد اشاره 6 گانه باید در اساسنامه متقاضی صراحتا قید شده باشد .
2- متقاضیان بایستی دارای تیم‌های تخصصی، سازمان کار، رزومه‌کاری مرتبط با محورهای مذکور و تجربیات مرتبط با موضوع بوده و مستندات مربوطه پیوست طرح باشند .
شرایط عمومی برای ارائه طرح ها:
طرح های ارائه شده دارای جامعیت موضوعی بوده و موارد ذیل در طرح لحاظ گردند:
 طرح های ارائه شده با نگاه متمرکز و پایلوتی باشند و دارای نمود عینی و خروجی اجرایی باشند .
 پایلوت‌ها یا روستاهای پیشنهادی طرح جهت اجراء بایستی با توجه به ظرفیت‌های موجود در آن در زمینه‌های کشت و فراوری گیاهان دارویی، بوم گردی، طبیعت گردی و ... جهت کمک به اشتغال در مشاغل کم آب‌بر با رویکرد اجرایی و عملیاتی باشند.
 پایلوت‌های پیشنهادی در طرح‌ها باید شامل پیشینه مطالعاتی و ظرفیت‌یابی، اقدامات توانمندسازی در سال‌های قبل و میزان فرهنگ پذیرش مردم نسبت به این اقدامات باشند.
 در طرح های عملیاتی و اجرایی پیشنهادی، خروجی های کمی بعد از اتمام طرح مشخص شوند.
 مدت زمان لازم برای اجرای طرح ها مشخص گردند.
 نوع تسهیلات تشویقی و کمکی در نظر گرفته شوند.
 تیم اجرایی میدانی و تسهیل‌گری در هر پایلوت به طور مجزا معرفی گردند. (سوابق افراد پیوست طرح ها گردند)
 نوع حمایت از ساکنین پایلوت، همراهی سازمان‌ها و نهادهای اجرایی لازم در اجرای طرح مشخص و وزن دهی گردند .
بازه زمانی برای ارسال و تحویل طرح ها:
19/2/1398 لغایت 6/3/1398
توضیحات تکمیلی:
 طرح های ارائه شده بعد از بررسی و ارزیابی توسط گروه تخصصی و فنی جهت انعقاد قرارداد  به کمیته راهبری معرفی خواهند شد. طرح های فاقد شرایط مذکور، ارزیابی نخواهند شد.
 تهیه و تدوین شرح خدمات طرح های ارایه شده در قالب محورهای مذکور، توسط کمیته راهبری  با همراهی گروه ارزیابی فنی بعد از ارئه طرح ها، تدوین و نهایی خواهند شد.
 کارفرما در انتخاب هر یک از پیشنهادات مختار است.
 دشت‌های پیشنهادی به ترتیب اولویت برای اجرای طرح‌ها، شهرستان‌های میاندوآب، نقده، ارومیه و مهاباد می باشند.
روابط عمومی استانداری آذربایجان غربی

فرمت طرح پیشنهادی.PDF

فرمت طرح پیشنهادی.WORD