آلبوم تصویری / استاندار آذربایجان غربی به مناسبت روز درختکاری و هفته منابع طبیعی یک اصله نهال غرس کرد