ابلاغ تغییر ساعت فعالیت ادارات آذربایجان غربی

ابلاغ تغییر ساعت فعالیت ادارات آذربایجان غربی
تغییر ساعت فعالیت ادارات آذربایجان غربی ابلاغ شد.

به گزارش روابط عمومی استانداری آذربایجان غربی، جعفر ذوالفقاری، معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری آذربایجان غربی گفت: براساس مصوبه هیأت وزیران و در راستای اجرای طرح ملی کاهش پیک بار مصرفی و حفظ پایداری شبکه سراسری و کاهش خاموشی های احتمالی در سال 1401 و به منظور صرفه جویی در مصرف برق، کلیه دستگاههای اجرایی دولتی، نهادهای عمومی غیردولتی، بانک ها، شهرداری ها و مهدکودک ها در سطح شهرستان های استان از روز شنبه 21 خرداد لغایت 3 شهریور ماه ملزم به رعایت و اجرای موارد ذیل هستند:

ساعات کار روزهای شنبه تا چهارشنبه از ساعت 7 الی 13:30 و روزهای پنجشنبه از ساعت 7 الی 12:30 خواهد بود.

ساعات کاری مراکز امدادی، درمانی بهداشتی، آتش نشانی، اورژانس، بیمارستان ها و بخش های عملیاتی دارای نوبت کار، ارائه دهنده خدمات شهری و شهرداری ها بدون تغییر و به شیوه سابق خواهد بود.

دستگاههای مشمول موظف به کاهش حداقل 30 درصد مصرف برق در ساعات اداری، نسبت به مصرف دوره مشابه سال گذشته و کاهش حداقل 60 درصد مصرف جاری در ساعات غیراداری می باشند.