معاون استاندار آذربایجان غربی:

رفع موانع تولید گامی محکم در جهش تولید است/ سیستم بانکی در پرداخت تسهیلات به تولیدکنندگان مانع تراشی نکند

رفع موانع تولید گامی محکم در جهش تولید است/ سیستم بانکی در پرداخت تسهیلات به تولیدکنندگان مانع تراشی نکند
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار آذربایجان غربی گفت: رفع موانع تولید گامی مهم در دستیابی به جهش تولید است.

به گزارش روابط عمومی استانداری آذربایجان غربی؛ بهنام شهدی امروز چهارشنبه در جلسه کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید با اشاره به شرایط سخت اقتصادی پیشرو و لزوم حمایت از تولید برای شکوفایی اقتصادی گفت: برخی موانع تولید در تمام کشور یکسان است اما برای تسهیل و رفع موانع استانی همه تلاش خود را بکار بسته ایم.

وی افزود: مساعد شدن محیط کسب و کار موجب رونق تولید و افزایش سرمایه گذاری می شود.

شهدی تصریح کرد: سیستم بانکی نقشی مهم در جهش تولید دارد و نباید برای پرداخت تسهیلات به تولیدکنندگان مانع تراشی کند.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار آذربایجان غربی گفت: شیوع کرونا تاثیرات مخربی بر اقتصاد جهانی گذاشته که برای اقتصاد تحریم زده ما بیشترین لطمه را وارد می سازد.

شهدی افزود: دولت با برنامه ریزی های کوتاه مدت، میانمدت و بلند مدت درصدد است تا با حمایت از تولید، مانع خسارتهای بیشتر کرونا بر زندگی مردم گردد.

در این جلسه مسائل و مشکلات برخی واحدهای تولیدی مورد بررسی قرار گرفت.