همایش و نمایشگاه مدیریت شهری و روستایی با حضور مدیران ارشد کشوری و استان های کشور در بندرعباس

همایش و نمایشگاه مدیریت شهری و روستایی با حضور مدیران ارشد کشوری و استان های کشور در بندرعباس
همایش و نمایشگاه مدیریت شهری و روستایی با حضور مدیران ارشد کشوری و استان های کشور در بندرعباس آغازبکار کرد

سرپرست معاونت هماهنگی امور عمرانی استانداری آذربایجان غربی درتشریح نخستین روز از این همایش گفت: ساماندهی ناوگان حمل ونقل درون شهری ، اجرای طرح های رفع آلودگی هوا ، نوسازی بافت های فرسوده ، مقابله با ساخت وسازهای غیر مجاز در مناطق روستایی و اراضی کشاورزی و منابع طبیعی و کمک به شهرداریها در برون رفت از وضع موجود از جمله مهمترین بحثهای مطرح شده درنشست های تخصصی این همایش بود که با اجماع نظر تمامی شرکت کنندگان تصمیم های جامعی را در پی داشت.
پیمان آرامون افزود: در این همایش استفاده از منابع اعتباری که دولت در حوزه شهری و  تخصیص داده در اجرای طرح هایی نظیر احداث قطار شهری در مراکز استانها و تکمیل طرح های نیمه تمام عمرانی در مناطق شهری استانها بررسی شد.
وی تبیین آخرین سیاست های ملی در حوزه عمرانی و بهره گیری از یافته های علمی استادان و صاحب نظران عرصه مدیریت شهری و استفاده از تجربیات موفق و آشنایی با شیوه های مدیریت کارآمد در ارتقاء شاخص ها و سطح خدمات ارائه شده به شهروندان بررسی شد.
شهرهوشمند، بازآفرینی شهری، وصول مطالبات شهردایها، قیر و آسفالت ارایه و چند تجربه موفق شهرداریها از محورهای این همایش است  که با حضور مدیران ارشد کشوری و معاونین عمرانی سراسر کشورو جمعی از شهرداران و دهیاران از اول اسفندماه به مدت 3 روز در بندرعباس برگزار می شود.