اطلاعیه نتایح آزمون استخدامی

اطلاعیه نتایح آزمون استخدامی
اطلاعیه نتایح آزمون استخدامی دستگاههای اجرایی

به اطلاع متقاضیان شرکت کننده در هشتمین آزمون استخدامی متمرکز دستگاه‌های اجرایی کشور (برگزار شده در تاریخ های 11 و 99/10/12) می‌رساند که نتایج اولیه آزمون متقاضیاندستگاه های اجرایی کشور ، بر روی درگاه سازمان ‌سنجش آموزش کشور به نشانی:  www.sanjesh.org  قرار داده شده است

 لذا متقاضیان  پس از دریافت نتیجه آزمون، درصورتی که براساس نتیجه مندرج در کارنامه آزمون جزء معرفی‌شدگان برای مرحله بررسی مدارک باشند، باید برای اطلاع از اطلاعیه و اقدامات بعدی سایت استانداری آذربایجان غربی را دنبال نمایند . 

بزودی فهرست معرفی شدگان 3 برابر ظرفیت و زمان دقیق برای ارائه مدارک از طریق این صفحه اعلام خواهد شد . . .