آلبوم تصویری/ برگزاری نشست روسای اتاق های بازرگانی سراسر کشور در ارومیه- 18 مهر 98