بازدید سرپرست معاونت هماهنگی امور عمرانی استانداری از دانشگاه الزهراء ارومیه

پیمان آرامون سرپرست معاونت هماهنگی امور عمرانی استانداری آذربایجان غربی از ساختمان آموزشی دانشگاه الزهراء شعبه ارومیه بازدید  و روند توسعه آموزشی و امکانات مورد نیاز دانشگاه در ارائه آموزش و توسعه رشته های تحصیلی را در جلسه ای با حضور رییس دانشگاه بررسی و بر رفع مشکلات تاکید کرد.
خانم قربانژاد رییس دانشگاه الزهراء شعبه ارومیه در این جلسه گفت: شعبه دانشگاه الزهراء در ارومیه از سال 1390 آغاز بکارکرده و در حال حاضر 300 دانشجو در 5 رشته دانشگاهی در مقاطع تکمیلی مشغول به تحصیل هستند.
وی به برنامه  توسعه رشته های دانشگاهی و راه اندازی واحد بین الملل دانشگاه نیز اشاره ای کرد و افزود:از سال آینده براساس تفاهم نامه های انجام شده در خصوص همکاری های آموزشی با دانشگاه های کشورهای همسایه ضمن راه اندازی واحد بین الملل تعداد رشته های آموزشی به 13 رشته افزایش می یابد.