با حکم استاندار آذربایجان غربی انجام شد؛

انتصاب معاون برنامه ریزی و هماهنگی امور عمرانی فرمانداری های اشنویه و تکاب و بخشدار مرکزی سلماس

انتصاب معاون برنامه ریزی و هماهنگی امور عمرانی فرمانداری های اشنویه و تکاب و بخشدار مرکزی سلماس
با حکم استاندار آذربایجان غربی، معاون برنامه ریزی و هماهنگی امور عمرانی فرمانداری های اشنویه و تکاب و بخشدار مرکزی سلماس منصوب شدند.

به گزارش روابط عمومی استانداری آذربایجان غربی، محمدصادق معتمدیان طى حکمی "صابر مرادی سردره" را به عنوان "معاون برنامه ریزی و هماهنگی امور عمرانی فرماندار اشنویه" منصوب کرد.

همچنین استاندار آذربایجان غربی، طى حکمی "علی ابراهیمی" را به عنوان "معاون برنامه ریزی و هماهنگی امور عمرانی فرماندار تکاب" منصوب کرد.

محمدصادق معتمدیان طى حکمی "غلامرضا کاظمی" را نیز به عنوان "بخشدار مرکزی سلماس" منصوب کرد.