مهلت ارسال آثار به اولین جشنواره روابط عمومی های برتر آذربایجان غربی تمدید شد

مهلت ارسال آثار به اولین جشنواره روابط عمومی های برتر آذربایجان غربی تمدید شد
مدیرکل حوزه استاندار و روابط عمومی استانداری آذربایجان غربی گفت: آخرین مهلت ارسال آثار به دبیرخانه اولین جشنواره روابط عمومی های برتر آذربایجان غربی در دولت تدبیر و امید تا پایان روز شنبه یک شهریورماه تمدید شد.

به گزارش روابط عمومی استانداری آذربایجان غربی؛ محمد باقری با بیان اینکه مهلت ارسال آثار جهت شرکت در اولین جشنواره روابط عمومی های برتر آذربایجان غربی در دولت تدبیر و امید که در فراخوان تا ۱۵ مرداد ماه ذکر شده بود، تمدید شد افزود: به دلیل تقاضای مکرر متقاضیان و همچنین پیشنهاد داوران جشنواره، با توجه به شرایط خاص در ایام کرونا، تا پایان روز شنبه یک شهریورماه مهلت ارسال آثار تمدید شد.

وی ادامه داد: فراخوان و اطلاعات تکمیلی در سایت استانداری آذربایجان غربی قابل دسترسی است.

رئیس ستاد برگزاری اولین جشنواره روابط عمومی های برتر آذربایجان غربی تصریح کرد: این جشنواره فرصت مناسبی برای معرفی ظرفیت های ویژه حوزه روابط عمومی و پویایی هرچه بیشتر آن را فراهم سازد.