آلبوم تصویری / افتتاح رسمی واحد سولفات پتاسیم پتروشیمی ارومیه با دستور رئیس جمهوری