آلبوم تصویری / آغاز رزمایش مشارکتهای مومنانه مردم استان با حضور استاندار آذربایجان غربی