آلبوم تصویری / بازدید محمدمهدی شهریاری استاندار آذربایجان غربی از تراکتورسازی ارومیه