بررسی مشکلات پروژه های عمرانی شهر نقده با حضور سرپرست معاونت هماهنگی امور عمرانی استانداری آذربایجان غربی

بررسی مشکلات پروژه های عمرانی شهر نقده با حضور سرپرست معاونت هماهنگی امور عمرانی استانداری آذربایجان غربی
در بازدید سرپرست معاونت هماهنگی امور عمرانی استانداری آذربایجان غربی از شهرستان نقده مشکلات پروژه های عمران  شهری این شهر بررسی شد

در بازدید سرپرست معاونت هماهنگی امور عمرانی استانداری آذربایجان غربی از شهرستان نقده مشکلات پروژه های عمران  شهری این شهر بررسی شد.
در این سفر یک روزه سرپرست معاونت هماهنگی امور عمرانی استانداری آذربایجان غربی ضمن بازدید از چند پروژه عمرانی و ترافیکی و طرح ساماندهی ورودی شهر در جلسه ای با حضور فرماندارشهرستان نقده، رئیس شورای اسلامی شهرو شهردار در خصوص مشکلات و طرح های در دست اجرای شهرداری بحث و تبادل نظر کردند.
پیمان آرامون در این دیدار همچنین بر استفاده از ظرفیت های سرمایه گذاری بخش خصوصی در پروژه های عمرانی و ایجاد درآمدهای پایدارشهری برای افزایش توان اجرایی و خدمت رسانی شهرداری برای عموم مردم شهر تاکید کرد.