بر اساس گزارش اتاق ایران و مرکز آمار؛

آذربایجان غربی کماکان رتبه برتر فضای کسب و کار و دارای کمترین نرخ تورم دوازده ماهه

آذربایجان غربی کماکان رتبه برتر فضای کسب و کار و دارای کمترین نرخ تورم دوازده ماهه

به گزارش روابط عمومی استانداری آذربایجان غربی؛ بر اساس نتایج اتاق بازرگانی ایران حاصل از پایش ملی محیط کسب و کار در پاییز ۱۳۹۹، آذربایجان غربی به همراه سمنان و زنجان دارای بهترین وضعیت محیط کسب و کار است. آذربایجان غربی در دو سال اخیر همواره رتبه برتر کسب و کار ایران را به خود اختصاص داده است.

بر اساس گزارش مرکز آمار ایران، آذربایجان غربی به همراه مازندران و مرکزی از کمترین نرخ تورم دوازده ماهه برخوردار هستند و در نرخ تورم دوازده ماهه خانوار شهری نیز آذربایجان غربی از کمترین میزان تورم برخوردار است.

تداوم روند مثبت شاخص های اقتصادی استان در دو سال اخیر در فضای کسب و کار، رشد صادرات، کاهش نرخ تورم و رشد سرمایه گذاری و کاهش نرخ بیکاری موید تلاشی هدفمند برای دستیابی به توسعه پایدار و متوازن در این خطه است.