اطلاعیه شماره ۲۳

اطلاعیه شماره ۲۳
اطلاعیه شماره ۲۳ ستاد انتخابات کشور/
اطلاعیه شماره(۲۳)

با عنایت به اینکه تمامی شعب اخذ رأی در سراسر کشور از ساعت ۸ صبح آماده اخذ رأی از کلیه واجدین شرایط می باشند، لذا از هم میهنان عزیز تقاضا می شود در ساعات اولیه به شعب اخذ رای مراجعه واز موکول کردن حضور خود در شعبه به ساعات پایانی به جهت ازدحام جمعیت خود داری نمایند.


   ستاد انتخابات کشور