با همراهی محمدمهدی شهریاری استاندار آذربایجان غربی صورت گرفت:

بازدید رئیس مجلس ملی جمهوری آذربایجان از کارخانه مارال صنعت در ارومیه

بازدید رئیس مجلس ملی جمهوری آذربایجان از کارخانه مارال صنعت در ارومیه
اکتای اسداف رئیس مجلس ملی جمهوری آذربایجان ظهر امروز با همراهی محمدمهدی شهریاری استاندار آذربایجان غربی از کارخانه مارال صنعت در ارومیه بازدید کرد.

رئیس مجلس ملی جمهوری آذربایجان از کارخانه مارال صنعت در ارومیه بازدید کرد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی استانداری آذربایجان غربی، اکتای اسداف رئیس مجلس ملی جمهوری آذربایجان ظهر امروز با همراهی محمدمهدی شهریاری استاندار آذربایجان غربی از کارخانه مارال صنعت در ارومیه بازدید کرد.

اسداف امروز در راس یک هیات پارلمانی به استان آذربایجان غربی سفر کرده است.