گزارش تصویری از دیدار مدیرکل بانوان و خانواده استانداری از مرکز جامع توانبخشی سالمندان فردوس ارومیه