در هشتمین روز از دهه فجر ۹۸

رونمایی از ۵ دستاورد تحقیقاتی جهاد کشاورزی با حضور عباس کشاورز سرپرست وزارت جهاد کشاورزی و محمدمهدی شهریاری استاندار آذربایجان غربی

رونمایی از ۵ دستاورد تحقیقاتی جهاد کشاورزی با حضور عباس کشاورز سرپرست وزارت جهاد کشاورزی و محمدمهدی شهریاری استاندار آذربایجان غربی
رونمایی از ۵ دستاورد تحقیقاتی جهاد کشاورزی با حضور عباس کشاورز سرپرست وزارت جهاد کشاورزی و محمدمهدی شهریاری استاندار آذربایجان غربی

این ۵ طرح شامل:
▪️معرفی پایه های پیوندی اسپوتا و ناظمیه در انگور
▪️معرفی ۴ رقم گردوی برتر از جمله رقم چالدران
▪️معرفی ۳ رقم گندم دیم واران،کمال و رحمت با مشارکت مستقیم
▪️دستاوردهای طرح تحول ترویج برای احیای دریاچه ارومیه
▪️۵ عنوان کتاب با مشارکت محققین جهاد کشاورزی