دیداراعضای هیات مدیره هشتمین دوره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان با سرپرست معاونت هماهنگی امورعمرانی استانداری

دیداراعضای هیات مدیره هشتمین دوره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان با سرپرست معاونت هماهنگی امورعمرانی استانداری
سرپرست معاونت هماهنگی امورعمرانی استانداری آذربایجان غربی در دیداراعضای هیات مدیره هشتمین دوره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان بر شفاف سازی فضای کسب و کار و ارتقاء جایگاه و منزلت جامعه مهندسی استان تاکید کرد

سرپرست معاونت هماهنگی امورعمرانی استانداری آذربایجان غربی در دیداراعضای هیات مدیره هشتمین دوره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان که پیش از ظهر امروز ترتیب یافت با تاکید برشفاف سازی فضای کسب و کار و ارتقاء جایگاه و منزلت جامعه مهندسی استان، مقابله با ساخت و سازهای غیرمجاز، ساماندهی سیما و منظر شهری را از اولویت های نظام فنی و اجرایی استان عنوان کرد.
پیمان آرامون همچنین در این دیدارافزایش تعامل مجموعه سازمان نظام مهندسی ساختمان با مجموعه سازمان های موثر در بحث ساخت و ساز را خواستار شد و افزود: در فضای تعاملی و افزایش همکاری ها شناسایی معضلات و کمبودها و اتخاذ برنامه ها برای تقویت و اصلاح شرایط موجود امکان پذیر است.
وی همچنین اظهارداشت: از توان و تخصص مجموعه سازمان نظام مهندسی در مباحث فنی و تصمیم ساز در شورای هماهنگی مدیریت ترافیک و کارگروه تخصصی امورزیربنایی و شهرسازی استان استفاده خواهد شد.