تصویر|| بازدید محمدمهدی شهریاری استاندار آذربایجان غربی از غرفه های استان در چهارمین نمایشگاه توانمندی های روستائیان و عشایر- تهران ۹۸.۵.۲۵