معاون رئیس جمهور:

دولت بیش از ۲ هزار خدمت اقتصادی به مردم ارائه می کند/ کاهش مجوزهای کسب و کار برای سرعت بخشی به فعالیتها در دستور کار قرار دارد/ امسال ۴۰ هزار استخدام جدید در دولت خواهیم داشت

دولت بیش از ۲ هزار خدمت اقتصادی به مردم ارائه می کند/ کاهش مجوزهای کسب و کار برای سرعت بخشی به فعالیتها در دستور کار قرار دارد/ امسال ۴۰ هزار استخدام جدید در دولت خواهیم داشت
معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور گفت: بیش از ۵ هزار خدمت دولت به مردم احصا شد که از این تعداد بیش از ۲ هزار خدمت در حوزه اقتصاد و کسب و کار است.

به گزارش روابط عمومی استانداری آذربایجان غربی؛ جمشید انصاری در گفتگو با خبرنگاران با اشاره به فعالیت ستاد ویژه کاهش مجوزها متشکل از نمایندگان سه قوه تصریح کرد: در این کمیته تعداد قابل توجهی از مجوزها برای سرعت بخشی به فعالیتهای اقتصادی باطل شد.

وی با بیان اینکه متناسب با فعالیت های جدید مجوزهای جدید نیز تعریف می شود افزود: برنامه ریزی شده تا مجوزها تکراری و غیرضروری نباشد تا خللی در روند فعالیتها ایجاد نشود.

انصاری روانسازی و تسهیل کسب و کارها را از جمله سیاست های جدی سازمان اداری و استخدامی کشور عنوان نمود.

رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور گفت: با وجود شیوع بیماری کرونا اما بر اساس اقدامات مقابله ای خوبی که انجام گرفته پیش بینی می شود آزمون استخدامی در تابستان امسال با رعایت فاصله گذاری اجتماعی برگزار شود.

جمشید انصاری افزود: با توجه به نیاز اعلامی دستگاه های اجرایی برای نیروی انسانی پیش بینی می شود امسال ۴۰ هزار نیروی جدید از طریق آزمون استخدام شوند.