معاون اقتصادی استاندار خواستار شد؛

لزوم تسریع در تکمیل سیستم تصفیه خانه فاضلاب شهرک های صنعتی/ توجه به پیوست های زیست محیطی در توسعه فعالیتهای تولیدی و اقتصادی

لزوم تسریع در تکمیل سیستم تصفیه خانه فاضلاب شهرک های صنعتی/ توجه به پیوست های زیست محیطی در توسعه فعالیتهای تولیدی و اقتصادی
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار آذربایجان غربی با اشاره به دغدغه های زیست محیطی جامعه و توجه به اقتصاد پاک، شرکت شهرکهای صنعتی در تکمیل سیستم تصفیه خانه فاضلاب شهرک های صنعتی اهتمام جدی داشته باشد.

به گزارش روابط عمومی استانداری آذربایجان غربی؛ بهنام شهدی در پنجمین جلسه کمیسیون ماده ۱۱ قانون هوای پاک، تعلل در تامین زیر ساخت های تولیدی و اقتصادی جهت سرمایه گذاری را امری مهم در مایوس ساختن سرمایه گذاران دانست و گفت: ما مسئول تامین امکانات و زیرساخت های لازم جهت ورود سرمایه گذاران هستیم و این امر نباید توسط دستگاههای متولی دچار سستی و کم کاری گردد.

وی گفت: یکی از بسترهای لازم جهت اقتصاد پاک تامین زیرساخت های تصفیه فاضلاب است و بر این اساس شرکت شهرکهای صنعتی هر چه سریعتر نسبت به تکمیل سیستم تصفیه فاضلاب در شهرک صنعتی شماره ۳ ارومیه و دیگر شهرک ها اقدام نماید.

شهدی افزود: اقدامات ما در جلب رضایت سرمایه گذاران و مشارکت آنان موثر است و بر این اساس  هیچ گونه بهانه ای در مسیر تکمیل زیرساخت های تولید و اقتصاد پاک پذیرفتنی نیست.