معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار آذربایجان غربی:

بانک های استان برای احیای واحدهای تملیکی برنامه ریزی کنند

بانک های استان برای احیای واحدهای تملیکی برنامه ریزی کنند
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار آذربایجان غربی گفت: بانکهای استان تا حد ممکن از تعطیلی واحدهای تولیدی و صنعتی جلوگیری کنند.

به گزارش روابط عمومی استانداری آذربایجان غربی، نادر صادقی امروز در جلسه کمیسیون هماهنگی امور بانکهای استان با تاکید بر تسریع در پرداخت وام های ازدواج و فرزندآوری، افزود: در راستای اجرای سیاست دولت و تکلیف قانونی مجلس مبنی بر تسهیل ازدواج جوانان و حمایت از ساماندهی جوانی جمعیت، بانک های استان ملزم به تسریع در روند پرداخت تسهیلات ازدواج و فرزندآوری هستند.

وی همچنین با اشاره به اینکه بانکها تا حد ممکن از تعطیلی واحدهای تولیدی و صنعتی جلوگیری کنند، خاطرنشان کرد: بانکها در راستای حمایت از تولید و توسعه استان، برنامه ریزی ویژه برای احیای واحدهای تملیکی خود داشته باشند.