آلبوم تصویری / بازدید استاندار آذربایجان غربی از رونداحداث تونل انتقال زاب به دریاچه ارومیه