آلبوم تصویری / بازدید رئیس بنیاد مستضعفان کشور و استاندار آذربایجان غربی از کارخانه فرد آذربایجان

به گزارش روابط عمومی استانداری آذربایجان غربی، رئیس بنیاد مستضعفان کشور به همراه استاندار آذربایجان غربی صبح امروز از کارخانه فرد آذربایجان بازدید کرد.