علیلو:

عدم توجه به نقش و جایگاه زنان، هم به منزوی نمودن زنان و هم به افول سرمایه انسانی و اجتماعی می انجامد

عدم توجه به نقش و جایگاه زنان، هم به منزوی نمودن زنان و هم به افول سرمایه انسانی و اجتماعی می انجامد
سند ارتقای وضعیت زنان و خانواده استان آذربایجان غربی در پنجمین جلسه کارگروه اجتماعی، فرهنگی، سلامت، زنان و خانواده استان به تصویب رسید.

به گزارش روابط عمومی اداره کل امور بانوان وخانواده استانداری آذذربایجان غربی،علیلو در پنجمین جلسه کارگروه اجتماعی، فرهنگی، سلامت، زنان و خانواده استان،با توجه به نقش مهم و انکار ناپذیر زنان در فرایندهای اجتماعی، اذعان کرد: ناشناخته ماندن پتانسیل ها، نیازها و چالش های حوزه زنان و در نتیجه عدم تلاش جهت رفع این نیازها، از دغدغه ها و مسائل مهمی است که همیشه تبعات منفی برای زنان و کل جامعه داشته است.
مدیرکل امور زنان و خانواده استانداری افزود: عدم توجه به نقش و جایگاه زنان، هم به منزوی نمودن زنان و هم به افول سرمایه انسانی و اجتماعی می انجامد.
علیلو با بیان کلیات سند تاکید کرد: سند ارتقاء وضعیت زنان و خانواده در سطح استان بعنوان نقشه راه جامع، مبتنی بر نیازهای خاص به تفکیک شهرستان ها و مناطق مختلف برای تحقق اهداف، شاخص‌ها، سیاست‌ها و برنامه‌های اجرایی اقدامات لازم را تعریف میکند و با هدف ارتقاء وضعیت زنان، تقویت و تحکیم بنیان خانواده و کمک به تقویت جایگاه زنان استان در عرصه های مختلف تدوین شده که شناسایی و معرفی چالشها و فرصتها و گسترش مشارکت زنان با تکیه بر شناخت کلی از ویژگی های مختلف زنان و خانواده استان با تاکید بر رفع شکاف جنسیتی از اهداف دیگر تدوین سند می باشد.
مدیرکل امور زنان و خانواده استانداری افزود: بر این اساس با استناد به اسناد بالادستی اعم از برنامه ششم توسعه، سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری در حوزه خانواده و سند چشم انداز در افق ۱۴۰۴ و داده های قبلی،چالشها و مسائل حوزه زنان و خانواده و  اولویت‌های اصلی برای بهبود وضعیت خانواده‌ها در این سند کاملا مشخص است، تصویب سند ارتقای زنان گامی به سمت جلو و پیشگیری از عملکرد سلیقه ای و کاهش شکافها در حوزه زنان و خانواده است.
علیلو ضمن بیان اینکه موضوع ارتقاء وضعیت زنان و خانواده، یک موضوع فرا بخشی است و یک دستگاه نمی‎تواند آن را به تنهایی دنبال کند لذا باید همکاری بین دستگاهی در این زمینه گسترش یابد.
علیلو در پایان تصریح کرد: امیدواریم با تصویب سند، اقدامات موثری را در جهت ارتقاء وضعیت زنان و خانواده در جامعه، شاهد باشیم،این سند در آینده نزدیک با حضور خانم دکتر ابتکار معاونت محترم امور بانوان و خانواده ریاست‌ جمهوری در شورای توسعه و برنامه ریزی استان رونمایی خواهد شد.