به منظور سرعت بخشی به روند توسعه؛

درخواست استاندار آذربایجان غربی از رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور برای افزایش اعتبارات طرح های مهم و ملی استان در لایحه بودجه ۱۴۰۰

درخواست استاندار آذربایجان غربی از رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور برای افزایش اعتبارات طرح های مهم و ملی استان در لایحه بودجه ۱۴۰۰
با توجه به تهیه و تدوین لایحه بودجه ۱۴۰۰ و نیز در راستای سرعت بخشی به روند توسعه استان، شهریاری استاندار آذربایجان غربی در نامه ای خطاب به رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور خواستار افزایش اعتبارات طرح های مهم و ملی استان شد.

به گزارش روابط عمومی استانداری آذربایجان غربی؛ شهریاری در این نامه با بیان اینکه لایحه بودجه ۱۴۰۰ توسط سازمان برنامه و بودجه در حال تهیه و تدوین است، خواستار افزایش اعتبارات طرح های مهم و ملی استان شد.

وی سرعت بخشی به طرح های مهم و ملی به منظور سرعت بخشی به روند توسعه استان را از جمله اولویت های مهم برشمرد و افزود: به طور قطع با افزایش اعتبارات طرح های کلیدی استان در لایحه ۱۴۰۰ زیر ساخت های توسعه ای از وضعیت مطلوبتری برخوردار خواهند شد.