کارنامه اقتصادی 40 ساله انقلاب اسلامی تدوین و ترسیم می شود

کارنامه اقتصادی 40 ساله انقلاب اسلامی تدوین و ترسیم می شود
معاون استاندار آذربایجان غربی از تدوین و ترسیم کارنامه اقتصادی 40 ساله انقلاب اسلامی در استان خبر داد .

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی استانداری آذربایجان غربی ، رضا حسینی در پنجمین جلسه کارگروه امور اقتصادی استان با اشاره به چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی ، بر ترسیم و تدوین کارنامه اقتصادی اشاره کرد و هدف از برگزاری این کارگروه را هماهنگی برای تهیه و تدوین و مقایسه برنامه عملکرد اقتصادی 40 ساله انقلاب اسلامی و بررسی تطبیقی دستاورد های انقلاب اسلامی و مقایسه با قبل از انقلاب در استان ذکر کرد.

وی افزود : مدیران و مسئولان دستگاههای اجرایی باید عملکرد 40 ساله دستگاه مربوطه خود را به فراخور شرح وظایف خود تهیه و همچنین مهمترین برنامه های آتی دستگاه مربوطه خود را ارائه نمایند.