آلبوم تصویری / جلسه ستاد مدیریت ومقابله با بیماری کرونا به ریاست استاندار آذربایجان غربی