برگزاری جلسه تسهیلگران باحضور سرپرست اداره کل اممور فرهنگی و اجتماعی استانداری

برگزاری جلسه تسهیلگران باحضور سرپرست اداره کل اممور فرهنگی و اجتماعی استانداری
سرپرست اداره کل امورفرهنگی و اجتماعی استانداری آذربایجان غربی گفت : تسهیلگران به عنوان دولتیاران این نظام و بازوان اجرایی دولت درمحلات هستند

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی استانداری آذربایجان غربی،خانم تاجفر در جلسه با تسهیلگران که امروز با حضور بازرس و نماینده وزارت کشور در امور تسهیلگری و مدیران و کارشناسان دفاتر تسهیلگری برگزار شد، تسهیلگران را دولتیاران این نظام برشمرد وگفت: تسهیل گران در محلات و مناطق حاشیه شهر به عنوان بازوان دولت در خصوص پیشگیری و مبارزه با آسیب های اجتماعی عمل می نمایند .
وی افزود :در خصوص آسیب های اجتماعی باید بیش از هر چیزی بر پیشگیری تمرکز کرد و این امر همت جوانان را نیاز دارد.
سرپرست اداره کل امور فرهنگی و اجتماعی استانداری در ادامه مباحث فرهنگی را زیربنای تمام موضوعات و مسائل و مشکلات عنوان نمود واظهار داشت: دولت محلات و مناطق حاشیه شهرها رو جزو اهداف خود در مبارزه با آسیب های اجتماعی قرار داده لذا در این خصوص نقش دفاتر تسهیل گری بارز و شاخص است و ضروریست برای رسیدن به اهداف اعتمادسازی کند. 
در ادامه این جلسه هر کدام از مدیران دفاتر تسهیل گری به بیان اقدامات وعملکردخود پرداختند.