معاون توسعه مدیریت و منابع استاندار آذربایجان غربی:

شرکت های فناور می توانند در توسعه استان نقش آفرینی کنند

شرکت های فناور می توانند در توسعه استان نقش آفرینی کنند
معاون توسعه مدیریت و منابع استاندار آذربایجان غربی گفت: پژوهش ها تبدیل به کارآفرینی، رفع مشکل و پل ارتباطی جامعه و صنعت شوند.

به گزارش روابط عمومی استانداری آذربایجان غربی، جعفر ذوالفقاری در جلسه کارگروه آموزش و فناوری استان، افزود: هفته پژوهش و فناوری امسال، فرصت مناسبی برای اطلاع رسانی در مورد دستاوردهای علمی و فناوری کشور بود.

وی با اشاره به انتخاب شعار "پژوهش و فناوری، پیشران تولید دانش بنیان و اشتغال آفرین"، برای هفته پژوهش و فناوری امسال، خاطرنشان کرد: امسال 18 پژوهشگر برتر و 3 نفر به عنوان فناور برتر، 11 دانشجوی پژوهشگر، 6 پیشکسوت علوم پایه، سه واحد صنعتی برگزیده و 13 پژوهشگر پراستناد در جشنواره معرفی می شوند.

معاون توسعه مدیریت و منابع استاندار آذربایجان غربی افزود: دستاوردهای پژوهش و فناوری استان توسط پارک علم و فناوری به اطلاع عموم مردم برسد تا مردم با ظرفیت های آذربایجان غربی و کارهای انجام شده آشنا شوند. 

ذوالفقاری با اشاره به اینکه استان ظرفیت های زیادی در زمینه شرکت های فناور و دستاوردهای علمی نخبگان دارد، اضافه کرد: اطلاع رسانی و جذب و نگهداشت این منابع نقش مهمی در توسعه استان خواهد داشت.

وی ادامه داد: بدون تولید علم و مقاله علمی نمی توانیم در فناوری به نتیحه برسیم و باید پشتیبانی ها از بخش پژوهش انجام شود.

ذوالفقاری با تاکید بر اینکه در شورای پژوهش استان تصمیماتی اتخاذ شود که به تحقق شعار امسال کمک کند، افزود: عناوین پیشنهادی دستگاه های اجرائی که در گروه های کاری به تصویب رسیده باید راهگشای مشکلات سازمانها باشد نه صرفاً برای رفع تکلیف.