استاندار آذربایجان غربی:

دفاتر نمایندگی وزارت خارجه در استانها در توسعه اقتصادی و مراودات منطقه ای نقش مهمی می توانند ایفا کنند

دفاتر نمایندگی وزارت خارجه در استانها در توسعه اقتصادی و مراودات منطقه ای نقش مهمی می توانند ایفا کنند
استاندار آذربایجان غربی با اشاره به رویکرد اقتصادی وزارت خارجه به منظور بهره گیری مناسب از ظرفیت های منطقه ای و جهانی برای توسعه پایدار کشور، نقش دفاتر نمایندگی وزارت خارجه در استانها را مهم و موثر عنوان کرد و گفت: در صورتی که اختیارات و توجهات لازم به این دفاتر انجام گیرد می توانند بیش از این در توسعه و گسترش مراودات اقتصادی نقش آفرینی کنند.

به گزارش روابط عمومی استانداری آذربایجان غربی؛ محمدمهدی شهریاری در دیدار مشاور معاونت اداری مالی و مسئول هماهنگی امور نمایندگی های استانی وزارت خارجه، به ظرفیت های استان در کمک به توسعه کشور در شرایط تحریم اشاره کرد و گفت: به طور قطع تقویت فعالیت دفاتر نمایندگی استان در این زمینه و نیز توسعه مراودات اقتصادی با دیگر کشورها بسیار برجسته است.

رضا پیرپیران مسئول نمایندگی‌های وزارت خارجه در داخل کشور نیز در این دیدار تغییر در رویکرد اقتصادی دفاتر نمایندگی وزارت خارجه در استان‌ها را از تأکیدات وزیر امور خارجه عنوان و خاطر نشان کرد: به منظور ارتقای ارتباط نمایندگی وزارت خارجه با دستگاه‌ها و گسترش سطح مراودات تجاری با کشورهای دیگر و نیز تسهیل امور مرتبط با مردم تقویت این دفاتر در دستور کار قرار دارد.

 محمود رحیمی گرجی مشاور معاون اداری-مالی وزارت خارجه نیز در این دیدار با قدردانی از توجه استاندار آذربایجان غربی به تقویت و نقش آفرینی دفتر نمایندگی وزارت خارجه در استان، از برنامه ریزی برای گسترش مراودات اقتصادی از مسیر دفاتر نمایندگی استانی خبر داد.