آزمون استخدامی مشاغل آتش نشانی

آزمون استخدامی مشاغل آتش نشانی
سرپرست معاونت هماهنگی امور عمرانی استانداری آذربایجان غربی 3082 نفر در آزمون استخدامی مشاغل آتش نشانی شرکت کرده اند.

سرپرست معاونت هماهنگی امور عمرانی استانداری در بازدید از حوزه های آزمون استخدامی مشاغل آتش نشانی که به همراه مدیرکل حوزه استاندار و روابط عمومی ترتیب یافت گفت: :این آزمون در آذربایجان غربی همزمان با سراسر کشور در 2 شهر ارومیه و خوی در حال برگزاری است.
پیمان آرامون افزود: اسامی 3 برابر ظرفیت استخدامی شرکت کنندگان در آزمون علمی تا 20 روز آینده اعلام می شود.
وی ادامه داد: قبولشدگان در آزمون علمی در مرحله بعدی آزمون بصورت عملی به رقابت خواهند پرداخت.
سرپرست معاونت هماهنگی امور عمرانی استانداری آذربایجان غربی جوان سازی نیروهای آتش نشانی و افزایش قدرت عملیاتی این نیروها را از اهداف برگزاری این آزمون اعلام کرد.