افتتاح روکش آسفالت محور آواجیق به ماکو با حضور معاون استاندار آذربایجان غربی

افتتاح روکش آسفالت محور آواجیق به ماکو با حضور معاون استاندار آذربایجان غربی
روکش آسفالت محور آواجیق به ماکو با حضور معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استاندار آذربایجان غربی افتتاح شد.

با حضور حسینی معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استاندارآذربایجان غربی پروژه روکش آسفالت محور آواجیق به ماکو به طول 8کیلومتر با اعتبار 2میلیاردو500میلیون تومان مورد بهره برداری قرار گرفت.

با حضور مهندس حسینی معاونت محترم اقتصادی و توسعه منابع انسانی استاندار پروژه روکش آسفالت محور آواجیق به ماکو به طول 8کیلومتر با اعتبار 2میلیاردو500میلیون تومان مورد بهره برداری قرار گرفت

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی فرمانداری چالدران در سومین روز از هفته دولت با حضور حسینی معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استاندار آذربایجان غربی، فرماندار چالدران، مدیران کل استانی و مسئولین شهرستانی پروژه روکش آسفالت محور آواجیق به ماکو به طول 8کیلومتر با اعتبار 2میلیاردو500میلیون تومان مورد بهره برداری قرار گرفت.