معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار آذربایجان غربی:

شورای اسلامی استان باید بیشتر از گذشته فعال تر عمل کند/ اعضای شورای اسلامی استان با نظارت بیشتر بر حسن اجرای مصوبات شوراها، نقش خود را در توسعه استان ایفا کنند

شورای اسلامی استان باید بیشتر از گذشته فعال تر عمل کند/ اعضای شورای اسلامی استان با نظارت بیشتر بر حسن اجرای مصوبات شوراها، نقش خود را در توسعه استان ایفا کنند
معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار آذربایجان غربی: با اشاره به اینکه شورای اسلامی استان باید بیشتر از گذشته فعال تر عمل کند گفت: اعضای شورای اسلامی استان با نظارت بیشتر بر حسن اجرای مصوبات شوراها نقش خود را در توسعه استان ایفا کنند.

به گزارش روابط عمومی استانداری آذربایجان غربی، آیدین رحمانی روز یکشنبه در نخستین جلسه شورای اسلامی استان که در محل استانداری برگزار شد، با اشاره به اهمیت و جایگاه شورای اسلامی استان در نظارت بر حسن اجرای قوانین و مصوبات شوراهای اسلامی، گفت: شورای اسلامی استان باید بیشتر از گذشته فعال تر عمل کرده و با نظارت بیشتر بر حسن اجرای وظایف شورا های اسلامی شهر و روستا، ماموریت ها و ظایف خود را به شایستگی انجام دهند.

وی ارائه پیشنهادهای لازم برای توزیع عادلانه امکانات، نظارت بر حسن اجرای مصوبات شورای عالی استان‌ها، ایجاد ارتباط و هماهنگی لازم با شوراها و نظارت بر عملکرد آنها ، نظارت بر حساب درآمد و هزینه‌های مشترک شهرداری‌های استان را از جمله اهداف و برنامه های شورای اسلامی استان عنوان کرد.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار آذربایجان غربی ادامه داد: اعضای شورای اسلامی استان می توانند با نظارت صحیح بر حسن اجرای طرح‌های عمرانی استانی و ملی در محدوده استان و همکاری با شورای برنامه ریزی و توسعه استان و شناسایی نقاط ضعف و آسیب شناسی بودجه شهرداری ها فعال تر عمل کنند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اینکه در سال پایانی فعالیت شوراهای اسلامی شهر و روستا قرار داریم، اظهار امیدواری کرد: اعضای شوراهای اسلامی شهر و روستا باید با برنامه ریزی جدی بتواند برخی از اقدامات و مصوبات خود را به سرانجام برسانند.

رحمانی ادامه داد: برخی از مصوبات و برنامه های تدوین شده در شوراهای اسلامی نیازمند استمرار در دورهای آتی است که امیدواریم با همراهی و انسجام بیشتر اعضای شوراها در دوره های آینده شاهد این اتفاق باشیم.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار آذربایجان غربی اظهار داشت: اعضای شوراهای اسلامی شهر و روستا با رای مستقیم مردم انتخاب شدند و مردم از این اعضا انتظار نظارت بیشتر بر اجرای مصوبات و سیاست های مدیریت شهری را دارند.