استاندار آذربایجان غربی در جلسه شورای مشورتی هیات امنای دانشگاه ارومیه:

از طرح های پژوهشی دارای توجیه اقتصادی حمایت می کنیم

از طرح های پژوهشی دارای توجیه اقتصادی حمایت می کنیم
شورای مشورتی هیات امنای دانشگاه ارومیه با حضور استاندار آذربایجان غربی تشکیل جلسه داد.

شورای مشورتی هیات امنای دانشگاه ارومیه با حضور استاندار آذربایجان غربی تشکیل جلسه داد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی استانداری آذربایجان غربی، محمدمهدی شهریاری صبح امروز بعد از حضور در دانشگاه ارومیه و افتتاح آزمایشگاه مرکزی این دانشگاه، در جلسه شورای مشورتی هیات امنای دانشگاه ارومیه نیز شرکت کرد.

وی در این جلسه گفت: از طرح های پژوهشی دانشگاه ارومیه که توجیه اقتصادی داشته باشند حمایت می کنیم.

شهریاری گفت: از رئیس دانشگاه ارومیه خواسته ایم در هر جلسه شورای برنامه ریزی و توسعه استان، یک طرح ارائه کند و ما آمادگی داریم منابع مالی اجرای این طرح ها را در صورتی که دارای توجیه باشند، تامین کنیم.

استاندار آذربایجان غربی در ادامه به مسائل و مشکلات بخش کشاورزی استان اشاره کرد و گفت: از دانشگاه ارومیه و محققین حوزه کشاورزی استان انتظار می رود، با ارائه راهکارهای علمی، به رفع مسائل و مشکلات کشاورزی استان کمک کنند و بهره وری این بخش را در استان ارتقا دهند.

همچنین در این جلسه دو طرح تحقیقاتی دانشگاه ارومیه با موضوع تولید آرتیمیا و تهیه اطلس پراکنش فلزات سنگین خاک در دشت های زراعی استان ارائه و مقرر شد پس از طرح و تصویب در جلسه هیات امنای دانشگاه، منابع مالی اجرای طرح ها تامین شود.