استاندار آذربایجان غربی:

اقدامات پیشگیرانه در مبارزه با مواد مخدر ضروری است

اقدامات پیشگیرانه در مبارزه با مواد مخدر ضروری است
استاندار آذربایجان غربی گفت: پاکسازی و ساماندهی مناطق آلوده به اعتیاد و صیانت و اشتغال زایی برای بهبودیافتگان اعتیاد از اولویت های شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان خواهد بود.

به گزارش روابط عمومی استانداری آذربایجان غربی، استاندار آذربایجان غربی گفت: پاکسازی و ساماندهی مناطق آلوده به اعتیاد در استان به عنوان یکی از دغدغه های اصلی مردم و صیانت و اشتغال زایی برای بهبودیافتگان اعتیاد از اولویت های شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان خواهد بود.

محمدصادق معتمدیان امروز در جلسه شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان، با اشاره به نقش مهم آذربایجان غربی در مبارزه و مقابله با مواد مخدر، افزود: برگزاری منظم جلسات شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان و هماهنگی و تعامل بیش از پیش دستگاههای متولی این حوزه ضروری است.

وی در ادامه با تاکید بر پیشگیری از تهدیدات و آسیب های اجتماعی اعتیاد و درمان و بازتوانی معتادان، خاطرنشان کرد: پاکسازی و ساماندهی مناطق آلوده استان به اعتیاد که یکی از دغدغه های اصلی مردم است و صیانت و اشتغال زایی برای بهبودیافتگان اعتیاد از اولویت های شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان خواهد بود.

رئیس شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر آذربایجان غربی همچنین اقدامات پیشگیرانه و تقویت هماهنگی بین دستگاههای قضایی، امنیتی و انتظامی را در مبارزه با مواد مخدر موثر دانست و افزود: اجرای طرح یاریگران زندگی و استفاده از ظرفیت خیرین و راه اندازی سامانه اطلاعات و آمار، در برنامه ریزی برای مبارزه با مواد مخدر بسیار موثر است.

معتمدیان ساماندهی معتادین متجاهر را نیز از اولویت های شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان اعلام کرده و یادآور شد: تعامل و هم افزایی دستگاههای عضو شورا برای جذب اعتبارات و تامین امکانات مورد نیاز جهت ساماندهی حوزه مبارزه با مواد مخدر ضروری است.

وی با اشاره به اینکه اجرای برنامه های فرهنگی و اجتماعی می تواند موجب کاهش مصرف مواد مخدر شود، افزود: با درک مسئولیت ها و اهمیت پرداختن به موضوع مبارزه با مواد مخدر، در کنار عموم جامعه از طریق اقدامات مناسب، می توان با اجرای طرح های پیشگیرانه و آگاهی بخشی به مردم، مصونیت های لازم را ایجاد کرد.

در پایان این جلسه، از زحمات سردار خرم نیا دبیر سابق این شورا تجلیل و رامین موحدی به عنوان دبیر جدید شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان معرفی شد.