جزئیات مصوبه دولت درباره تقسیمات کشوری در آذربایجان غربی اعلام شد

جزئیات مصوبه دولت درباره تقسیمات کشوری در آذربایجان غربی اعلام شد
مدیرکل سیاسی، انتخابات و تقسیمات کشوری استانداری آذربایجان غربی، جزئیات مربوط به مصوبات هیئت وزیران درباره تقسیمات کشوری در این استان را اعلام کرد.

محمود اردبیلی در گفت و گو با پایگاه اطلاع رسانی استانداری آذربایجان غربی افزود: بنا بر مصوبه روز چهارشنبه 22 اسفند ماه هیئت وزیران، نام چهار منطقه در استان آذربایجان غربی تغییر یافت.

وی اظهار داشت: بنا بر این مصوبه، در استان آذربایجان غربی ، نام شهر گردکشانه بخش لاجان شهرستان پیرانشهر به لاجان ، نام روستای کنه گچ دهستان منگور غربی بخش مرکزی شهرستان پیرانشهر به سپی سنگ و نام روستای آغ اتلاق دهستان زنگبار بخش مرکزی شهرستان پلدشت، به آغ اتلوق تغییر یافت .

مدیرکل سیاسی، انتخابات و تقسیمات کشوری استانداری ادامه داد: بر اساس این مصوبه در استان آذربایجان غربی، نام روستای شهرک سد ارس دهستان گچلرات شرقی بخش ارس شهرستان پلدشت، به شهرک ارس تغییر یافت.

گفتنی است هیئت وزیران روز چهارشنبه 22 اسفند ماه خود به ریاست اسحاق جهانگیری معاون اول رییس جمهوری با تغییر و اصلاحات تقسیماتی در استان های فارس، اصفهان، خوزستان، آذربایجان غربی، اردبیل، بوشهر، سیستان و بلوچستان، قم، لرستان، مازندران، مرکزی و هرمزگان موافقت کرد.

در این جلسه ایجاد سه بخش، تبدیل دو روستا به شهر و تغییر نام 12 روستا، چهار بخش، پنج شهر و یک شهرستان در استان های فارس، اصفهان، خوزستان، آذربایجان غربی، اردبیل، بوشهر، سیستان و بلوچستان، قم، لرستان، مازندران، مرکزی و هرمزگان به تصویب هیات وزیران رسید.