گزارش تصویری از افتتاح بیمارستان صحرایی با حضور استاندار آذربایجان غربی و بازدید از خط تولید ماسک در ارومیه