در صورت تامین نفت خام پالایشگاه های کوچک مقیاس در آذربایجان غربی احداث می شود

در صورت تامین نفت خام پالایشگاه های کوچک مقیاس در آذربایجان غربی احداث می شود
معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استاندار آذربایجان غربی گفت: در صورت تامین نفت خام توسط وزارت نفت، پالایشگاه های کوچک مقیاس در استان احداث می شود.

حسینی در جلسه بررسی روند احداث پالایشگاه های کوچک مقیاس در استان اظهار کرد، با توجه به موقعیت ویژه استان آذربایجان غربی و همسایگی با کشور های خارجی ایجاد پالایشگاه های کوچک مقیاس در استان می تواند ضمن ایجاد فرصت های جدید اشتغال زمینه صادرات فراوده های نفتی از استان به کشورهای همسایه را فراهم نماید.

وی گفت:  سرمایه گذاران داخلی و خارجی برای ایجاد و احداث پالایشگاه های کوچک مقیاس در استان اعلام آمادگی کرده اند که در صورت تامین نفت خام توسط وزارت نفت به استان ، احداث این نوع پالایشگاه ها در آذربایجان غربی می تواند عملیاتی شود.