همایش تبیین مباحث پدافند غیر عامل ویژه مدیران برگزار شد

همایش تبیین مباحث پدافند غیر عامل ویژه مدیران برگزار شد

مدیر کل پدافند غیرعامل آذربایجان غربی گفت : پیرو مصوبات شورای پدافند غیرعامل استان آذربایجان غربی، همایش تبیین مباحث پدافند غیر عامل ویژه مدیران دستگاههای اجرایی استان روز دوشنبه مورخه 25/02/1402 به ریاست معاونت محترم امنیتی انتظامی استاندار جناب آقای حسین خانی برگزار گردید.

همایش تبیین مباحث پدافند غیر عامل ویژه مدیران برگزار شد

مدیر کل پدافند غیرعامل آذربایجان غربی گفت : پیرو مصوبات شورای پدافند غیرعامل استان آذربایجان غربی، همایش تبیین مباحث پدافند غیر عامل ویژه مدیران دستگاههای اجرایی استان  روز دوشنبه  مورخه 25/02/1402 به ریاست معاونت محترم امنیتی انتظامی استاندار جناب آقای حسین خانی برگزار گردید.

علی وقاری افزود: در این نشست پیرامون اهمیت اقدامات حوزه پدافند غیر عامل در دستگاههای اجرایی تاکید و به بیان ظرفیت ها و فرصت های این حوزه پرداخته شد

مدیر کل پدافند غیر عامل استانداری با تشریح مهم ترین اقدامات و برنامه های این اداره کل  اظهار داشت : آموزش اصول و مبانی پدافند غیر عامل و  راه کارهای مقابله با جنگ های نوین و تبیین واجرای ماده 65 قانون جوانی جمعیت در دستور کار این اداره کل می باشد.

# نظر : 0