مدیر کل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری آذربایجان غربی:

حاشیه نشینان ارومیه در قالب مشاغل خانگی صاحب شغل می شوند

حاشیه نشینان ارومیه در قالب مشاغل خانگی صاحب شغل می شوند
نشست توسعه مشاغل خانگی در مناطق تحت پوشش دفاتر تسهیلگری با حضور مدیرکل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری آذربایجان غربی، رئیس جهاد دانشگاهی و مدیران دفاتر تسهیل گری در محل دفتر تسهیل گری محله دیزج سیاوش ارومیه برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی استانداری آذربایجان غربی، مدیرکل دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری آذربایجان غربی در این جلسه با اشاره به اینکه جهاد دانشگاهی استان در بحث توسعه و گسترش مشاغل خانگی خوب عمل کرده است افزود: برای رشد اقتصادی مناطق حاشیه نشین طرح های اجرایی در دفاتر تسهیل گری استان باید به افزایش درآمد و بهتر شدن وضعیت اقتصادی آنها کمک کند.

 

هادی طباطبایی با تاکید به اینکه نهاد های حمایتی بسیاری در کشور وجود دارد که افراد نیازمند را مورد حمایت قرار داده اند اظهار کرد: نهاد های حمایتی باید با توانمند سازی افراد تحت پوشش خود آنها را توانمند سازند.

 

 مدیر کل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری آذربایجان غربی با تاکید به اینکه ایجاد اشتغال پایدار یک مسئله و راهکار مهم در رفع معضل بیکاری است یادآور شد: متاسفانه عمده مشکل کار آفرینی و رونق مشاغل خانگی عدم انتخاب درست نوع فعالیت و بازار فروش است.

 

مدیرکل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری آذربایجان غربی با تاکید به اینکه دفاتر تسهیلگری در کنار جهاد دانشگاهی، صندوق کار آفرینی امید و تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان برای توسعه مشاغل خانگی کمک خواهد کرد افزود: با تصمیمی که اتخاذ شده به زودی برای رونق فروش محصولات دفاتر تسهیلگری در یکی از پارک های پر رفت وآمد ارومیه یا در ترمینال برون شهری ارومیه نمایشگاه دائمی فروش محصولات دفاتر تسهیلگری حاشیه نشین برپا خواهد شد.

 طباطبایی با تاکید به اینکه مشاغل خانگی راهکاری مناسب و میانبر برای ایجاد اشتغال و کسب درآمد خانواده ها است ادامه داد: روند توسعه مشاغل خانگی در استان در سال های اخیر موفق بوده است.

وی افزود: اتصال به بازار یک حلقه مفقوده در طرح های مشاغل خانگی است که می بایست در این خصوص تدابیر لازم اندیشیده شود.

 رئیس جهاد دانشگاهی آذربایجان غربی نیز در این نشست با اشاره به اینکه دغدغه معیشت و درآمد حاشیه نشینان را از تمرکز و اصلاح و بهبود وضعیت و کالبد محل سکنی خود دورنگه می دارد اظهار کرد: بهترین و میانبرترین و سریعترین استراتژی کمک به خانواده حاشیه نشینان از بعد اقتصادی بسترسازی تحقق مشاغل خانگی و افزایش درآمد از طریق آن برای حاشیه نشینان می باشد که کمترین سرمایه گذاری را متناسب با شرایط خاص خانواده ها نیاز دارد و از طرفی این مهم از بعد روانشناسی و جامعه شناسی هم برای این خانواده بسیار پربرکت مفید و اثربخش است.