معاون استاندار آذربایجان غربی:

به منظور جلوگیری از تجمع مردم پروانه های ساختمانی با تایید ستاد استانی مبارزه با کرونا تا اردیبهشت سال آینده تمدید شد

به منظور جلوگیری از تجمع مردم پروانه های ساختمانی با تایید ستاد استانی مبارزه با کرونا تا اردیبهشت سال آینده تمدید شد
معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار آذربایجان غربی گفت: به منظور جلوگیری از تجمعات مردمی با تصویب شورای شهر و تایید ستاد استانی مبارزه با کرونا پروانه های ساختمانی تا اردیبهشت سال آینده تمدید شد.

به گزارش روابط عمومی استانداری آذربایجان غربی؛ آیدین رحمانی افزود: در همین راستا از امروز یکشنبه ۲۵ اسفندماه فعالیتهای شهرداری ها و نظام مهندسی ساختمان در خصوص صدور پروانه ساختمانی و ساخت و ساز تعطیل شد.