رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی آذربایجان غربی:

برنامه هفتم توسعه نابرابری‌های منطقه ای در استان ها را رفع خواهد کرد

برنامه هفتم توسعه نابرابری‌های منطقه ای در استان ها را رفع خواهد کرد
رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی آذربایجان غربی در خصوص خط و مشی های برنامه های هفتم توسعه گفت: مهمترین راهبرد برنامه هفتم توسعه، تحقق عدالت منطقه ای با رویکرد مسئله محوری و با محوریت سند تحولی دولت مردمی و برنامه های اولویت دار در حال تدوین است.

به گزارش روابط عمومی استانداری آذربایجان غربی، حسین سپهری رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان آذربایجان غربی در خصوص تدوین برنامه هفتم توسعه گفت: در راستای تحقق بیانیه گام دوم انقلاب مهمترین راهبرد برنامه هفتم توسعه، تحقق عدالت منطقه ای با رویکرد مسئله محوری و با محوریت سند تحولی دولت مردمی و برنامه های اولویت دار در حال تدوین است.

سپهری تاکید کرد: نابرابری‌های منطقه ای که ناشی از برنامه ریزی بخشی و عدم توجه به‌ برنامه ریزی منطقه ای در برنامه‌های توسعه قبل بوده در برنامه هفتم توسعه مورد توجه قرار گرفته و در طول اجرای برنامه شاهد رفع این نابرابری‌ها در استان خواهیم بود. نگاه بودجه ای در برنامه هفتم به نگاه برنامه ای تغییر خواهد کرد و نظام نظارتی در اجرای برنامه نیز تقویت خواهد شد.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان آذربایجان غربی تصریح کرد: در تدوین برنامه هفتم توسعه توجه به تمرکززدایی، تفویض اختیار به استان‌ها، دیپلماسی اقتصادی، توجه به زیرساخت های حمل و نقل، زیرساخت های نظارتی در پایش کالا و مسافر در مرزها، مکانیزه کردن کشاورزی، ایجاد نظام مدیریت یکپارچه مصرف بهینه آب به درآمد پایدار و اشتعال پایدار استان کمک شایانی خواهد کرد و تاثیر مثبتی را در فضای اقتصاد کشور برجای خواهد گذاشت.

وی افزود: برنامه هفتم توسعه در واقع برنامه ای آینده نگر و قابل فهم برای همگان خواهد بود و رویکرد پر اهمیتی برای استان‌ها در جهت تمرکززدایی و تفویض اختیار و اصلاح نظام درآمد و هزینه خواهد داشت.

وی ادامه داد: استان آذربابجان غربی یکی از مستعدترین استان‌های کشور برای توسعه است که با توجه ظرفیت های بی نظیری مثل داشتن مرز با 3 کشور، دروازه اروپا در مرز بارزگان، تعداد و تنوع معدن و بزرگترین معادن طلا، گمرکات و پایانه ها، بازارچه های مرزی، جاذبه های طبیعی، تاریخی، باستانی، فرهنگی، ورزشی و سلامت در صنعت گردشگری و زمین های حاصلخیز و منابع آبی ولی در حال حاضر شاهد عقب ماندگی هایی در بخش های مختلف در استان هستیم.

سپهری افزود: استقرار نظام هزینه درآمد در استان، در قالب «تشکیل صندوق عدالت و پیشرفت» برای ایجاد مدیریت یکپارچه درآمدها و هزینه در استان و عدالت درآمد منطقه ای به ویژه در استان‌های مرزی از گمرکات و پایانه ها و بازارچه ها و معادن و سایر ردیف های درآمدی می تواند در اصلاح زیرساخت ها و عقب ماندگی های استان کمک قابل ملاحظه ای نماید.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تاکید کرد: عدالت منطقه ای با شاخصمند و ضابطه مند کردن توزیع منابع به جای چانه زنی، روابط و تبعیض و بی عدالتی اتفاق می افتد که لازم است در توزیع منابع یک متد مشخصی داشت و در استان وقتی می توانیم به توسعه برسیم که در همه بخش ها دارای الگوی تعادلی باشیم که با مکانیزمی که در برنامه هفتم دنبال می شود می توان به این الگوی تعادلی رسید.