استاندار آذربایجان غربی: دستگاه های متولی ساماندهی کودکان کار فعالتر عمل کنند

شهریاری در جلسه کارگروه فرهنگی و اجتماعی استان با انتقاد از عملکرد نامناسب دستگاه های متولی ساماندهی کودکان کار در استان گفت: متاسفانه دستگاه های متولی این کودکان در استان عملکرد مناسبی نداشته و ضروری است برای حل این مشکل اجتماعی دستگاه های متولی وظایف خود را به درستی انجام داده و فعالتر عمل کنند.

وی با بیان اینکه برای ساماندهی کودکان کار استان نیاز به انجام یک کار پژوهشی و احصاء آمارهای لازم در این زمینه است، گفت: با احصاء آمار کودکان کار می توان برای حل مشکلات این کودکان دقیق تر عمل کرد.

مقام عالی استان همچنین در ادامه سخنان خود در خصوص ساماندهی روند صدور مجوزها های سازمان های مردم نهاد خیریه نیز گفت: بر اساس قانون نظارت بر روند صدور مجوز سازمان های مردم نهاد بر عهده وزارت کشور است و ضروری است دستگاه های مختلف قبل از صدور مجوز برای سازمان های مردم نهاد و بویژه خیریه استعلام های لازم را از فرمانداری های استان کسب کنند.

در این جلسه همچنین تشکیل گروه های کاری فرهنگی و اجتماعی ، زنان و خانواده و سلامت به تصویب اعضای کار گروه فرهنگی و اجتماعی استان رسید.