مدیرکل امور اجتماعی فرهنگی استانداری آذربایجان غربی: سازمانهای مردم نهاد ظرفیتی مناسب برای گسترش فرهنگ اهدای عضو هستند

مدیرکل امور اجتماعی فرهنگی استانداری آذربایجان غربی: سازمانهای مردم نهاد ظرفیتی مناسب برای گسترش فرهنگ اهدای عضو هستند
مدیرکل امور اجتماعی فرهنگی استانداری آذربایجان غربی با اشاره به فعالیت 600 سازمان مردم نهاد در استان و توانمندی این سازمان ها در گسترش مشارکت اجتماعی گفت: سازمانهای مردم نهاد ظرفیتی مناسب برای گسترش فرهنگ اهدای عضو هستند و می توانند در زمینه فرهنگسازی به انجمن اهدای عضو ایرانیان کمک نمایند.

به گزارش روابط عمومی استانداری آذربایجان غربی؛ سید هادی طباطبایی در دومین دوره آموزش جامع کشوری فراهم آوری اعضاء به میزبانی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه با اشاره به ویژگی های مشارکت جویانه مردم استان در فعالیتهای اجتماعی تصریح کرد: بر اساس ارزیابی های صورت گرفته مردم آذربایجان غربی در مباحث مشارکت اجتماعی جزواستان های برتر کشور به شمار می روند.

وی افزود: مردم استان در فعالیتهای خیرخواهانه و عضویت در انجمن های خیریه بیشترین مشارکت و همراهی را دارند و این امر بیانگر ظرفیت بالای این مردم در گسترش فعالیتهای انسان دوستانه ای چون اهدای عضو است.

طباطبایی با تاکید بر نقش رسانه ملی و شبکه های اجتماعی در گسترش فرهنگ اهدای عضو، نقش آفرینی فرهنگ سازی چهره به چهره از طریق اقدامات داوطلبانه را از دیگر بسترهای گسترش فرهنگ اهدای عضو برشمرد و افزود: سازمان مردم نهاد انجمن اهدای عضو ایرانیان می تواند با تقویت قعالیتهای داوطلبی نسبت به گسترش این فرهنگ اقدام نماید.

مدیرکل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری آذربایجان غربی ضمن تقدیر از اهتمام دانشگاه علوم پزشکی استان در انجام عمل های پیچیده اهدای عضو و تلاش برای گسترش این فرهنگ ابراز امیدواری نمود تا با مشارکت جمعی زمینه های انجام هر چه بیشتر این عمل خداپسندانه در استان فراهم گردد.

سید هادی طباطبایی ادامه داد: آذربایجان غربی به جهت بهره مندی از اساتید برجسته پزشکی از جایگاه ویژه ای در پیوند کلیه برخوردار است و می طلبد با فعالیتهای آگاهسازی به همت رسانه ها،سازمانهای مردم نهاد و فعالیتهای داوطلبانه نسبت به گسترش فرهنگ اهدای عضو اقدام شود.