در کمیسیون ایمنی راههای استان

در کمیسیون ایمنی راههای استان
سرپرست معاونت هماهنگی امورعمرانی استانداری آذربایجان غربی افزایش بهره گیری از ظرفیت بخش خصوصی در حوزه راهسازی استان را خواستار شد

پیمان آرامون در کمیسیون ایمنی راههای استان با تاکید براهتمام مسئولان بررصد اثربخشی طرح ها و برنامه ها در حوزه ایمنی راهها گفت:محدودیت های منابع اعتباری و مشکلات ناشی از افزایش هزینه ها ، توان اجرایی در پروژه های عمرانی را تحت تاثیر قرار می دهد و برای تقویت توان عملیاتی بویژه در حوزه راهسازی و ایمنی راهها مدیران دستگاههای اجرایی بدنبال جذب سرمایه گذارو سرمایه های بخش خصوصی باشند.
وی افزود: اتکا به ارائه آمارو ارقام در خصوص شناسایی نقاط پرحادثه وعوامل حادثه ساز درحوزه ترافیک و ایمنی جاده ها کافی نبوده و باید کارهای اثرگذار در کاهش آمار حوادث رانندگی در دستورکار قرارگیرد .
ایشان همچنین خاطرنشان کرد: فرهنگسازی و تناسب اقدامات اجرایی دستگاهها با فراوانی زمانی و مکانی تصادفات از جمله اقدامات مهم پیشگیرانه می تواند باشد.
سرپرست معاونت هماهنگی امورعمرانی استانداری آذربایجان غربی به نتایج برخی از اقدامات نظیر تردد خودروهای پلیس و سایرخودروها با چراخ روشن در کاهش حوادث رانندگی اشاره کرد و گفت:آثار مثبت این اقدام در کاهش حوادث رانندگی بسیار چشم گیر بوده و برای یافتن چنین روشهای باید ازتوان علمی و دانش فنی دانشگاهیان و گروههای فنی و تخصصی بومی در حوزه برنامه ریزی و تصمیم ساز بهره برداری کرد.
پیمان آرامون در ادامه سخنان خود همچنین براتخاذ تدابیر لازم در ساماندهی 30 کیلومتری ورودی شهرها، اصلاح و ساماندهی منظر، مبلمان و معماری راههای ارتباطی و برنامه ریزی و اولویت بندی اقدامات اصلاحی و ایمن سازی نقاط پرحادثه در جاده های ارتباطی استان تاکید کرد.
در ادامه این جلسه مقرر شد کمیته ای متشکل از نمایندگان اداره کل راه و شهرسازی، راهداری و حمل و نقل جاده ای ، معاونت پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان و دفتر فنی استانداری وضعیت کاربری واحدهای مستقر در حاشیه راههای استان را بررسی کنند.
همچنین مقرر شد جلسات کمیسیون ایمنی راههای استان به منظور بررسی دقیق مسائل و مشکلات ترافیکی و اقدامات در دست اجرا در محل شهرستان های پرتصادف برگزار شود و برهمین اساس جلسه بعدی کمیسیون در شهرستان میاندوآب تشیکل خواهد شد.