معاون استاندار آذربایجان غربی:

جهاد دانشگاهی در حوزه‌های اجتماعی مورد نیاز استان ورود علمی و عملی داشته باشد

جهاد دانشگاهی در حوزه‌های اجتماعی مورد نیاز استان ورود علمی و عملی داشته باشد
نسشت مشترک در راستای توسعه پژوهش های علوم انسانی و کاربردی با حضور معاون استاندار آذربایجان غربی، رییس جهاددانشگاهی و معاون و مدیران گروه‌های پژوهش این نهاد برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی استانداری آذربایجان غربی؛ معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار در این نشست با تقدیر از فعالیت‌های پژوهشی جهاددانشگاهی گفت: زیر ساخت توسعه و پیشرفت با کار مطالعاتی و علمی شکل می‌گیرد.

 علی مصطفوی با اشاره به دستاوردهای موفق پژوهشی جهاددانشگاهی استان در حوزه کشاورزی و علوم اجتماعی و انسانی خاطر نشان کرد: رویکرد این نهاد باید براساس نیازهای روز جامعه طراحی و تدوین شود که این مهم در بحث خروجی مدار کردن پژوهش بسیار مهم است و باید هر چه بیشتر مورد توجه باشد.

وی گفت: مباحث جمعیت شناختی و کرونا مباحث فرزند آوری و مباحث مدیریتی حوزه توانمند سازی اقشار مختلف جامعه موضوعات مطالعاتی اجتماعی سیاسی در اولویت های پژوهشی این نهاد بعنوان نیاز جامعه مدنظر قرار گیرد.

مصطفوی گفت: مباحث جامعه شناختی و اثرات فضای مجازی درایام کرونایی که در سبک زندگی مردم جایگاه ویژه‌ای ایفا می کند بسیار مهم و قابل تامل و پژوهش از ابعاد مختلف است.

معاون استاندار گفت: جهاد دانشگاهی در حوزه‌های اجتماعی مورد نیاز استان ورود علمی و عملی بیشتر داشته باشد. 

رییس جهاددانشگاهی آذربایجان غربی در ابتدای این دیدار با اشاره به فعالیت‌های این نهاد در حوزه مختلف پژوهشی خاطر نشان کرد : کارهای پژوهشی این نهاد در گروه کشاورزی و شیمی تجزیه و مدیریت همگی پیوست فرهنگی و اجتماعی داشته و معتقدیم بدون بسترسازی و مطالعات فرهنگی نتایج پژوهشی در سایر حوزه‌ها نتیجه بخش نخواهد بود.

رستم زاده اظهار کرد:خروجی پژوهشی این نهاد در صدد ارائه راهکارهای عملیاتی با مبنای علمی و فناورانه برای مسئولان حوزه های مختلف جامعه است.

وی گفت:فناوریهای نوین دگرگونی بنیادینی در ساختار تعاملات و ارتباطات انسانی بوجود آورده است که نیازمند آسیب شناسی و کیفی سازی این جامعه انسانی نوین می باشد که این نهاد در این زمینه نیز می تواند طرح های پژوهشی را ارائه نماید.