دومین همایش هم اندیشی طرح آمایش استان برگزار شد

دومین همایش هم اندیشی طرح آمایش آذربایجان غربی امروز با حضور رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان، فرمانداران، مدیران، معاونین و جمعی از کارشناسان دستگاه های اجرایی استان برگزار شد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی استانداری آذربایجان غربی، ناصر حضرتی پر در این همایش با اشاره به اینکه تدوین سند آمایش استان در مراحل نهایی خود قرار دارد، افزود: تدوین سند آمایش استان که از ماه ها پیش شروع شده به مراحل نهایی خود نزدیک شده و بعد از برگزاری چند نشست تخصصی دیگر، جمع بندی و در شورای برنامه ریزی و توسعه استان طرح خواهد شد.

وی با اشاره به نشست های پیش رو در رابطه با برنامه آمایش استان گفت: برگزاری همایش با محوریت مباحث اجتماعی، فرهنگی، هنری و رسانه، برگزاری نشست با فعالین اقتصادی، اساتید دانشگاهی و نخبگان ملی منتسب به آذربایجان غربی از برنامه های پیش روی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان در جهت تدوین سند آمایش استان است.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان در ادامه به برخی از اولویت های مورد توجه در تدوین برنامه آمایش استان اشاره کرد و گفت: یکی از مهم ترین موضوعاتی که سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان بعد از احیا آن را ارائه کرد، راهبرد توسعه پایدار، متوازن و همه جانبه در جهت برون رفت استان از مدار توسعه نیافتگی است که این راهبرد در تدوین سند آمایش نیز مورد توجه و تاکید قرار گرفته است.

حضرتی اضافه کرد: سند توسعه آذربایجان غربی مصوب 1378 که در آن بسیاری از مباحث بنیادین توسعه مربوط به استان ذکر شده نیز مورد توجه سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان در تدوین برنامه آمایش است.

وی با تاکید بر ضرورت وحدت و همدلی در جهت هموارسازی مسیر توسعه استان افزود: در ارتباط با مطالبه گری برای ارتقای جایگاه استان و سهم بری شایسته از امکانات کشوری به شدت نیازمند وحدت، همدلی و هم صدایی بویژه در ارکان توسعه استان هستیم؛ اختلاف و تشتت آراء و عدم وحدت در مضامین توسعه به شدت خطرناک و سمی مهلک برای توسعه استان است .

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان خاطرنشان کرد: امروز دوره ناله و چانه زنی های موردی برای بهره مندی از امکانات کشوری گذشته و آنچه ما را در این مسیر یاری خواهد کرد، تدوین اسناد توسعه مثل برنامه آمایش و پرهیز جدی از روش های ناله و زاری است؛ لذا قابلیت ها، موانع، چالش ها و راهبردهای توسعه نه با ادبیات ناله بلکه هوشمندانه و با اقتدار باید بیان شود.

حضرتی، نقش مدیران را در هموارسازی مسیر توسعه استان نیز بسیار پراهمیت دانست و افزود: آذربایجان غربی در مسیر توسعه، علاوه بر تکمیل زیرساخت های اساسی، به شدت به وجود مدیران توانمند، قانون گرا، اخلاق گرا، جسور و شجاع نیازمند است که فارغ از گرایشات مختلف، مشفقانه حول محور توسعه متمرکز شده و خالصانه تلاش کنند.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان گفت: استحقاق مردم آذربایجان غربی در بهره مندی از امکانات کشوری بیش از این ها است و امید داریم با تدوین سند آمایش و تحقق توسعه پایدار، متوازن و همه جانبه، گام های اساسی در جهت حل مشکلات مردم برداشته شود.